Vračilo blaga

Pri vračanju blaga iz kakršnegakoli razloga veljajo določila kot so zapisana v splošnih pogojih in določila zapisana v 43.č – b43.e člen ZVOP-1

V 43.č členu ZVOP-1 je določeno:

”Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, ima potrošnik pravico, da v 14 dneh obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Pri tem lahko potrošnika bremenijo le stroški iz sedmega odstavka 43.d člena tega zakona.

Pri prodajni pogodbi začne odstopni rok iz prejšnjega odstavka teči z dnem, ko:
– potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad blagom,
– potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad zadnjim kosom blaga, če je predmet pogodbe več kosov blaga, ki jih potrošnik naroči v enem naročilu,
– potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad zadnjo pošiljko ali kosom blaga, če je dostava blaga sestavljena iz več pošiljk ali kosov,
– potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad prvim kosom blaga, če je dostava blaga v določenem obdobju redna.

Razen, če sta se pogodbeni stranki dogovorili drugače, potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe iz prvega odstavka tega člena pri teh pogodbah:
1. o blagu ali storitvah, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera podjetje nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe;
2. o blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam;…”

Ob tem je v 7. odstavku 43.d člena Zakona o varstvu potrošnikov zapisano: ”Potrošnik v zvezi z odstopom od pogodbe krije samo stroške vračila blaga, razen če te stroške krije podjetje ali če podjetje predhodno ne seznani potrošnika, da ga bremeni ta strošek.”

Naročnik ima pravico, da v štirinajstih (14) dneh po prevzemu vrne kupljeno blago brez kakršnekoli odškodnine.  Stroške vrnitve naročenega blago je naročnik dolžan poravnati sam.

Če namerava naročnik blago vrniti, mora o tem pisno obvestiti ponudnika, najkasneje v 14-ih dneh po prejemu naročila. Za pisno obvestilo se šteje obvestilo poslano z navadno pošto ali obvestilo poslano na elektronski naslov: [email protected].

Blago, ki ga namerava vrniti mora biti dostavljeno v prodajalno Ježek najkasneje v roku 14ih dni po oddaji obvestila o odstopu od nakupa.

Izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani in v originalni, nepoškodovani in nepolepljeni embalaži. Priložena mora biti kopija računa prejeta ob naročilu izdelka.

Možnost vračila ne velja za potrošen material v primeru, da je bila originalna embalaža poškodovana ali varnostni pečat odstranjen.

Ponudnik vrne celotno kupnino najkasneje v roku 14-ih dni od prejetja vrnjenega blaga.

Strošek vračila blaga pri odstopu od pogodbe bremeni naročnika.

Vračilo poškodovanih pošiljk

V primeru, da je paket poškodovan, v njem manjka vsebina ali kaže znake odprtja, mora kupec sprožiti postopek reklamacije pri Pošti Slovenije ali kurirski službi DPD. To stori tako, da paket fotografira (ne da bi karkoli dodal ali odstranil) in slike, skupaj s številko paketa pošlje na [email protected] ali Pošto Slovenije.
Skupaj s kurirsko službo DPD bomo poskrbeli, da bo reklamacije rešena v najkrajšem možnem času.

Postopek vračila kupnine

Servis Ježek d.o.o. kupcu, ki odstopi od pogodbe, vrne vsa opravljena plačila. Denar mu vrne takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v 14 dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe.

Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo!